Ne/prirodzený pôrod

Publikované 18.11.2019

Často sa v súčasnosti ako dula stretávam s pojmom prirodzený pôrod. Niektoré ženy túžia zažiť prirodzený pôrod, či už doma alebo v pôrodniciach, ktoré sú viac naklonené tomu, že žena je aktívny a nie pasívny účastník pôrodu. Tieto ženy sa pripravujú na pôrod rôznymi spôsobmi. Ďalšie to až tak neriešia a nechávajú veci na prirodzenosť, inštinkty alebo náhodu. Určite uznáte, že prirodzený pôrod je veľmi distkutovanou témou, preto som sa rozhodla o nej napísať.

Kedy asi vošiel do hry termín prirodzený pôrod?

Koniec 60. rokov minulého storočia priniesol do mnohých odvetví technizáciu. Inak tomu nebolo ani v medicíne, pôrodníctve. Cieľom bolo použitím prístrojov zvýšiť bezpečnosť aj v pôrodníckom odvetví. Navyše sa pôrody presunuli z domáceho prostredia do toho nemocničného. Dovtedy bola väčšina pôrodov spontánna bez akýchkoľvek technických zásahov.  Pojmy prirodzený a neprirodzený pôrod ani nebolo nutné používať v kontexte v akom ich vnímame dnes. Existoval len pôrod.

Prirodzený pôrod dnes

Dnes poučení históriou, s množstvom vedeckých poznatkov, štatistík a prístrojov, ktoré umožňujú rôzne diagnostiky, máme možnosť výberu. Existujú tvrdenia, že úplne prirodzený pôrod sa v pôrodniciach dosiahnuť nedá, kedže je neprirodzený už len presunom do samotnej pôrodnice. Áno, aj to je uhol pohľadu.

Myslím si však, že týmto spôsobom sú niekedy na ženy vyvíjané zbytočné nátlaky. Ako ľudia sa totiž chceme niekam zaradiť, niekam patriť. Už samotný pojem prirodzený pôrod môže v niekom vyvolávať tendenciu, že je nutné splniť isté kritériá, pre to, aby sa žena mohla zaradiť do škatuľky tých žien, ktoré rodili prirodzene. Je toto cesta?

Pri termíne prirodzený pôrod si môže každý predstaviť vlastnú škálu definícií, postupov, ktoré sú do tohto pojmu zaraďované, a ktoré nie. Ak čítate tento článok preto, že si myslíte, že v bodoch zadefinujem, čo prirodzené je, a čo nie je, to, žiaľ, čakáte zbytočne, neviem to ani ja. Pre každého je totiž prirodzené niečo iné. V zásade sa všetko (okrem reflexov) učíme a osvojujeme si, až je to pre nás prirodzené. Učí a formuje nás spoločnosť, rodina a okolie.

Každý sme sa narodili s istými dispozíciami, darmi, istým rodičom, ktorých sme si vybrali. Prirodzené vplyvy našej rodiny, okolia a situácií nás podnietili stať sa človekom, ktorým sme. Buďme vďační za to, kým sme. Naučme sa vnímať a počúvať to, čo máme zakorenené vo svojom vnútri, to, s čím naozaj rezonujeme. Nech všetko, čo v živote robíme, robíme z našej hĺbky. Vnímam, že pôrody, ktoré možno označiť za problémové, vychádzajú z nás. Z nevyriešených problémov, strachov a obáv. Človek môže mať strach, máme ho každý. Dôležité je uvedomiť si ho, pracovať s ním a prijať ho. Nebojovať s ním, lebo potom má ešte väčšiu silu.

Moje kritérium prirodzeného pôrodu

Jediné kritérium prirodzeného pôrodu, o ktoré sa chcem s vami podeliť, znie: žena potrebuje byť v spojení so sebou, vedieť rozoznať svoje pocity a potreby. Takouto cestou sa spojiť s bábätkom a byť s ním v súlade a harmónii.

Neškatuľkujme a neodsudzujme ženy za to, akú formu pôrodu si zvolili alebo do akej situácie sa pri pôrode dostali. Možno sú za tým súvislosti, ktoré nevieme objektívne zhodnotiť.

Ak si teraz vravíte, že rozoznať, kto a čím naozaj sme, je neskutočne ťažké, tak áno, je. Preto je to také krásne. Keď sa to naučíte, zaručujem vám, že budete oveľa šťastnejšie. Každý z nás má svoju cestu a čas.

Rešpektovaním týchto princípov a väčšou toleranciou voči sebe a voči okoliu sa bude môcť PRIRODZENE narodiť nová žena, matka, rodičia a posilnené bábätko.

Alžbeta Kobydová Autor článku

Mama, manželka, jogínka a v neposlednom rade človek nadšený pre zdravý životný štýl a vytvorenie harmónie vo všetkých oblastiach svojho života.

Podobné články

Látkové plienky a ich (ne)výhody
Šatka alebo nosič?
Bratislavčanka